PËRQASJE MULTIDISIPLINARE
Në qendrën për onkologji dhe radioterapi në ‘Acibadem Sistina’, pacientët marrin një përqasje multidisiplinare ndaj vendimit në lidhje me diagnozën, trajtimin dhe monitorimin e sëmundjes. Përkushtimi i përgjithshëm ndaj sëmundjeve malinje është një proces kompleks, prandaj integrimi në sistemin i cili mundëson kujdesin më të mirë dhe më efikas për pacientin, ka një rëndësi të madhe. Avantazhi i të ashtuquajturit ‘tumor councils’ të përbëra nga specialistë të fushave të ndryshme të mjekësisë, është aftësia për të matur të gjitha aspektet e sëmundjes. 

KIRURGJIA

Kirurgjia luan rol të rëndësishëm në dhënien e diagnozës, si dhe në trajtimin e kancerit. Intervenimet kirurgjike onkologjike realizohen nga ana e kirurgëve specialist në këtë fushë....

Lexo më tepër

ONKOLOGJIA

Onkologjia mjekësore përfshinë mjekimin e pacientëve me kancer, zbatimin e masave parandaluese për mbrojtje nga kanceri, si dhe përcjelljen e pacientëve me kancer dhe metodat.....

Lexo më tepër

RADIOLOGJIKE

Onkologjia radiologjike nënkupton shfrytëzimin e rrezeve jonizuese në trajtimin e pacientit me kancer, si dhe hulumtimet të cilat bëhen në këtë fushë. Onkologjia radiologjike ....

Lexo më tepër

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language